MUHAMMED HİKMET TUZKAYA HOCA EFENDİ

“Eyiman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın ve yolun da cihad edin kikurtuluşa eresiniz.” MâideSûresi, Ayet 35' Teslim ol , Hakk dostuna güşen bir yaprak gibi

Çiğnersede ses etme sakin ol toprak ğibi

Her neye noksan bakarsan ol sana noksan olur

Ger kemaliyle bakarsan ol kemalindir senin''


MUHAMMED HİKMET TUZKAYA HOCA EFENDİ
1927’de Nevşehirde /Tuzköyde doğdu. Maneviyat dünyasının büyüklerinden Tahal Hariri’nin torunlarındandır. İlk tahsilini Kayseri’nin maneviyat büyüklerindenHacı Şaban Efendi’nin yanında yaptı. 1952 senesinde İstanbul/Erenköy'deki SamiRamazanoğlu Hazretleriile tanıştı .Yaklaşık otuz yıl süreyle hizmetve tedris halkasında bulundu onun yanında zahiri ve manevi ilimleri tahsil etti. Kur’an ve sünnete bağlılığından ötürüSami Efendi’nin teveccühlerini kazanan MuhammedHikmet Efendi ,1971 yılında Sami Efendi’denicazet aldı.

''İslamın kadına vermiş olduğu değer''

'' Nefsin Dereceleri ve Cennet Nimetleri' '
''İslam Adabı''

yeni.gif.gif

 • Muhammed Hikmet Tuzkaya Hocaefendi
  İslamda Edep ve Ahlak Kitabını Okumak için tıklayınız

 • Tarifi ve Şubeleri''

  ''Marifet-i İlahiyye Tarikat-ıAliyye''

  Adlı kitaplar,eserlerindensadece bir kaçı dır.


  .

  Yorum Yaz
  Arkadaşların Burada !
  Arkadaşların Burada !