HASAN EL-BASRİ HAZRETLERi'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

HASAN EL-BASRİ HAZRETLERi'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ


Bir gün Hasan Basri Hazretlerine vera (Takva) nedir diye sordular: Şeyh Hazretleri cevaben şöyle buyurdu:

-Vera: Bir ali makamdir ki içinde üç ali makam bulundurur. Bunlardan birincisi: Daima Hak söz söyleyen, ikincisi kendini muhafaza eden, üçüncüsü: Her işi Allah rızası için yapandır ve bir zerre veraya imtisal etmek yüz sene verasız oruç tutmak ve namaz kılmaktan efdaldir.

Ademoğlu dünyada üç şeye doymaz. Bunlardan birisi: Mal devşirip yığmaya, ikincisi: Zevk ve sefaya, Üçüncüsü: Ömre. Elinde imkan olsa dünyadan hiç gitmek istemez ve ahiret için de hiç bir hazırlıkta bulunmaz.

Allah indinde makbul bir kul dünyaya fazla kıymet vermeyip daha ziyade ahireti için çalışan ve, ahiretini imar edendir. Ahmak kimse baki imiş gibi dünyayı imara çalışıp ahiretini harab eder.

Allahı son derece sevmenin alameti, dünyayi terketmektir. Her kim altin ve gümüşü kiymetli tutar, ona çok önem verirse huzur-u kalple namaz kılamaz, azap ve işkenceye yakin olur.

***

Bir gün Hasan Basri mecliste dostlarıyle sohbet ederken onlara:

- Siz Hazret-i Peygamberin ashabına benziyorsunuz, dedi. Bunu işiten dostlarının bir kısmı bu müjdeye sevindiler. Bazılan da güldüler. Hasan Basri tebessümle:

- Latife olsun diye söyledim Zira siz onlara nasıl benzeyebilirsiniz. Eğer siz şimdi onları görseydiniz, onIara mecnun derdiniz. Ve onlar sizi görselerdi, sizlere müslüman demezlerdi. ***

Bir gün Şeyh Hasan Basri'ye:

- Falan kimse can çekişiyor, dediler.

Hasan Basri cevaben buyurdu ki:

- Öyle demeyin" o kimse yetmiş yıldır can çekişiyor, kurtulmak istiyor. Lakin ne zaman kurtulur Hak Teala bilir.

Hak Teala Hazretlerinden o kadar korkardı ki, Cellat elinde bir mazlum misali daima melüI ve mahzundu. Bir gün bir zat:

-. "Tamu'dan bin yil sonra Henna adında bir kişi zuhur edecektir." mesabesinde hadisi şerifi okudu. Cenab-ı Şeyh Hazretleri ağlayıp:

- Hadis-i Şerif te ismi zikredilen Henna ben olaydım. Korkarım dogru yoldan ayrılırım, Rabbime asi olurdum. Her şeyden mahrum bir asi olarak dergah-i izzetinden kovulurum, dedi.

***

Şeyh Hasan Basri Hazretlerinin zamanında bir kimse vardı. Bir köşeye çekilmiş, halk arasına karışmıyordu. Bu kimse için Hasan Basri Hazretlerine:

- Bir kimse tanırız. Yirmi yıldır bir köseye çekilmiş, halk arasına karışmıyor, dediler.

Hazret-i Hasan Basri, bu kimseyi görmek istedi. Hep beraber kalkıp o kimsenin yanına gittiler. Hasan Basri o kimseye:

- Ey kişi! Niçin yalnızlığa çekildin ve halkla düsüp kalkmaz oldun, diye sordu.

O kimse:

- Mesgulüm, lutfen beni mazur gör, diye cevap verdi.

Hasan Basri:

- Neyle meşgulsün?

O kimse:

- Hak'tan bana nimet erişmeyen hiç bir nefesim yoktur. Benden ise her nefeste ona masiyet erişir. İşte şimdi o nimetlerin sükrünün eda iile uğraşıyorum. Ondan sonra günahlarımın istiğfarıyle uğraşacağım, dedi.

Hasan Basri:

- Ne giizel, dedi. Doğru söylüyor ve doğru düşnüyorsun. İyi halin var. Bu hal üzerinde devam eyle. Sen en iyilerdensin.

***

Hasan Basri Hazretleri bir bayram günü atiyi görmekten aciz birtakım kimselerin gülüp eğlendikletini görünce:

- Taaccüp olunacak iş dedi. Zavallılar akibetlerinden bihaber nasıl da gülüp egleniyorlar. Denizde gemileri parçalanıp bir tahta üzerinde kalmış olmalanrıdan farkı ne bunlanrın?

***

Cenab-i Şeyh Hasan Basri Hazretleri buyuruyorlar ki:

- Koyun sürülen insan oglundan daha iyidir. Zira bir tek çoban birkaç koyun sürüsünü tek başına güdüp gidecekleri yere götürür. İnsanoğlu öyle degildir. Nefsani arzuları için Cenab-ı Hakkın fermanını dinlemezler.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !