Yazı


İslam, Hz.Muhammed, Peygamberler, Ashab-ı Kiram, Piran, Evliyalar, Allah Dostları, Tasavvuf, Sufi, Sufizm, İslami ve Tasavvufi Eserler, İslam Alimleri, Hadisler, Tarikatlar, Nakşibendiyye, Kadiriyye, Mevleviyye, Rufaiyye, Yeseviyye, Bedeviyye, Kübreviyye, Halvetiyye, Şabaniyye, Cerrahiyye, Gülşeniyye, Ruşeniyye, Uşakiyye, Şazeliyye, Melamilik, Risale-i Nur Hakkında Eserler Sohbetler, Yazılar, Makaleler, Söyleşiler, Röportajlar, Haberler, Resimler ve Videolar bulabilirsiniz. 


Video yüklememiz başlamıştır.

Video sayfasında yeni videoları bulabilirsiniz.


Giriş için logoya tıklayınız...

 


Site Hakkında:


Bir seneden beri http://seyyahin.blogcu.com http://sufizm.blogcu.com http://seyyahin.wordpress.com http://islamvetasavvuf.blogspot.com adresimizde devam eden yayınımıza bu adreste devam edeceğiz. http://seyyahin.wordpress.com 'un wordpres'in Türkiyeden erişime kapanmasıyla ulaşıma engellenmesiyle devreye girip maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen değerli ve kıymetli kardeşlerimize burdan teşekkürü bir borç biliriz. Cenab-ı Allah (c.c) Kendilerini her iki cihanda aziz edip salih kullarının zümresine nail eylesin. Ayrıca dualarını eksik etmeyip manevi destek veren kardeşlerimizden Allah (c.c) razı olsun. Ayrıca Bundan sonra yayınımız bu adreste devam edip eski ve yeni yüklemelerimiz burdan yapılacaktır.


Yorum yapmak için sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.


Site ulaşımı blog ve yan menülerden web tarzının birleşimiyle oluşturulmuştur.
Alt sayfa menüsünden tüm site sayfalarına ulaşım imkanına sahipsiniz. Yan menülerden linkler sayesinde site içeriğine ulaşabilirsiniz. Sitemiz İslam Ve Tasavvuf hakkında bilgi ve hizmet amaçlıdır. Eğer elinizde içerik, yazı, resim, video, link vesaire iletişim adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


Gayemiz Ancak Allah'ın Dinine Hizmet etmektir.

Müminler Ancak kardeştir. İslam Platformu.....

"Cenab-ı Hakk diyor ki:

- Hepiniz birden habl-i (ilahi ipe) sarılınız; yani Ahkam-ı Kuraniyeden ayrılmayanız. Sakın tefrikaya düşmeyiniz; sonra mahvolursunuz. Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırınıza getiriniz. Biliyorsunuz ya: Hani aranızda niza'lar, ihtilaflar vardır, birbinize düşman idiniz; İslam sayesinde Cenab-ı Hakk kulubunuzu tevhid etti; kardeş oldunuz..."

İmamı Malik hazretleri buyurmuşlardır ki; "Kim ki fakih olurda mutasavvuf olmazsa, fasıktır. Kim de mutasavvuf olur da şeriatı yaşamazsa zındık olur."

Başka bir üslupla:

Tasavvufsuz ilim atıldır
İlimsiz tasavvuf ise batıldır

Bu ikisini cem eden alim de hakikate ulaşır.


Ariflerin sözü de sohbeti de ibadet ve tevhiddir. Marifetullaha ermiş ariflerin makamı bildim, buldum, oldum demek değildir. Bu makama erenlerden taşıp dökülen sözler ve cevherler ise, tasavvuftur. Her işde usul vuslatın miftahıdır. Vasıl olamayış usülü bilmeyiştendir. Yani vusulsüzlük usulsüzlüktendir.


Hak ehli olan usulü vaaz eder, gayeyi gösterir. Hak aşığı ise evvela usulü bulur sonra gayeye ulaşır.


İslam Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, sünnet-i seniyye'ye ittiba etmektir. Saadet asrını haliyle, kaliyle yaşamaktır. Hakiki müslümanlık da budur.


Evliyaullah Hazeratının akvali nebevi, efali meleki, ahlakı ilahidir.


Tasavvuf, sofunun sofu değil, sefasıdır. Kesret aleminde vahdet müşahede eden urafa-yı muhakkıkin o sermedi zevki söze sığdırmak, tarif etmek için hususi bir lisan ile konuşmuşlardır ki onun adına tasavvuf denir.


" Teslim ol , Hakk dostuna güşen bir yaprak gibi
Çiğnersede ses etme sakin ol toprak ğibi

Her neye noksan bakarsan ol sana noksan olur
Ger kemaliyle bakarsan ol kemalindir senin''

Evliyâya eğri bakma
Kevn ü mekân elindedir
Mülke hükmün süren oldur
İki cihân elindedir.

Sen ânı şöyle sanursun
Sencileyin bir âdemdir
Evliyânın sırrı vardır
Gizli âyân elindedir.

Giriş için logoya tıklayınız...

 

www.islamvetasavvuf.org

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !